ALTEGRA UAB
+370 686 30000

Kokybės politika

Siekiame, kad mūsų klientai būtų patenkinti, kad mūsų produktų ir paslaugų kokybė būtų aukšta.

Vadovaujamės įdiegtos kokybės vadybos sistemos, atitinkančios tarptautinio standarto ISO 9001:2015 reikalavimus, principais.

Įsipareigojame:

  • prižiūrėti ir nuolat tobulinti kokybės vadybos sistemą
  • nuolat gerinti gaminamos  produkcijos ir paslaugų kokybę
  • laikytis įmonės veiklai taikomų teisės aktų ir kitų prisiimtų reikalavimų
  • nuolat kelti darbuotojų kvalifikaciją ir gerinti kokybės vadybos sistemos rezultatyvumą

Atsakome, kad kokybės tikslai sutaptų su kokybės politikos principais ir kad Kokybės politika būtų suprasta ir įgyvendinta visoje įmonės veikloje bei prieinama suinteresuotoms šalims susipažinti.